για εναν υγιεστερο κοσμο

Με την σκέψη στον άνθρωπο

η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Genus Farmacon είναι μία ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που διαθέτει στην αγορά φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα.

Η εταιρεία απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με μακρά προϋπηρεσία στον φαρμακευτικό κλάδο και εξειδίκευση στο πεδίο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, της Καρδιολογίας,
της Γαστρεντερολογίας και της Οφθαλμολογίας.

το ΟΡΑΜΑ μασ

Να είμαστε η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς
καθημερινά εμπιστεύονται

η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μασ

Να διαθέτουμε στην ελληνική αγορά φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών

οι αρχεσ μασ

Λειτουργούμε με ακεραιότητα, ήθος και συνέπεια, με γνώμονα τις διατάξεις που διέπουν το φαρμακευτικό κλάδο